เชื้อโรคดื้อยาปฏิชีวนะ( ยาต้านจุลชีพ) และการควบคุมการป้องกันโรคติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะมีวิธีการรักษาและดูแลตัวเองเมื่อเป็นไข้เลือดออกอย่างไร ไม่ให้ชัก

อ่านต่อ