รายละเอียดห้องประชุม

บุษราคัม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ตึกแพทย์แผนไทย (ชั้น2)

แสดง

มรกต

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ชั้น2)

แสดง

มุกมณี

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ตึกผู้ป่วยนอก (ชั้น3) ฝ่ายการพยาบาล

แสดง

ห้องนักศึกษา

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ชั้น2)

แสดง

อื่นๆ(นอกสถานที่)

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ โปรดระบุสถานที่................

แสดง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ตึกผู้ป่วยนอก (ชั้น3)

แสดง

เพทาย

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ตึกผู้ป่วยนอก (ชั้น2)

แสดง

ไพลิน

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ชั้น2)

แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 8 รายการ