รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 28 มิ.ย. 64 เวลา 08:30
ถึงวันที่ 28 มิ.ย. 64 เวลา 13:00
อนุมัติ

25/06/2564 เวลา 14:56:33

เลขที่ใบจอง 1/6/64 วันที่เวลา 25 มิถุนายน 2564 เวลา 14:56
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการ CUP
ประธานการประชุม สำนักเลขาฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม 30
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานตึกผู้ป่วย2
ผู้ขอใช้ คุณ พรศักดิ์ ใจชื้น โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • อาหารกลางวัน  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อเช้า)  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ