รายละเอียดการจอง

อื่นๆ(นอกสถานที่)

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 26 เม.ย. 64 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 26 เม.ย. 64 เวลา 15:00
อนุมัติ

05/04/2564 เวลา 14:40:41

เลขที่ใบจอง 5.7/4/64 วันที่เวลา 05 เมษายน 2564 เวลา 14:40
วาระการประชุม ประชุมวิชาการ
ประธานการประชุม ทันตกรรมฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม 20
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ผู้ขอใช้ คุณ ชวนพิศ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ