รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 22 เม.ย. 64 เวลา 12:00
ถึงวันที่ 22 เม.ย. 64 เวลา 16:00
อนุมัติ

05/04/2564 เวลา 09:54:01

เลขที่ใบจอง 5.4/4/64 วันที่เวลา 05 เมษายน 2564 เวลา 09:54
วาระการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู็ มารู้จัก NI (Nosocomial Infection) กันเถอะ
ประธานการประชุม คกก. IC
จำนวนผู้เข้าประชุม 30
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
ผู้ขอใช้ คุณ พรรณวรท บุญศร๊ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • ถ่ายภาพนิ่ง  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ