รายละเอียดการจอง

เพทาย

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.พ. 64 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 16:00
ยกเลิก

22/02/2564 เวลา 16:23:29

เลขที่ใบจอง 22.2/2/64 วันที่เวลา 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:23
วาระการประชุม COP การดูแลเครื่องช่วยหายใจ
ประธานการประชุม กลุ่มการพยาบาล
จำนวนผู้เข้าประชุม 25
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ