รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 24 ก.พ. 64 เวลา 14:00
ถึงวันที่ 24 ก.พ. 64 เวลา 16:00
อนุมัติ

22/02/2564 เวลา 16:13:46

เลขที่ใบจอง 22/2/64 วันที่เวลา 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:13
วาระการประชุม โรคหัวใจในเด็ก
ประธานการประชุม PCT เด็ก
จำนวนผู้เข้าประชุม 30
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
ผู้ขอใช้ คุณ พรรณวรท บุญศร๊ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อบ่าย)  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ