รายละเอียดการจอง

มุกมณี

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 28 ม.ค. 64 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 28 ม.ค. 64 เวลา 16:30
อนุมัติ

18/01/2564 เวลา 15:15:49

เลขที่ใบจอง 18.7/1/64 วันที่เวลา 18 มกราคม 2564 เวลา 15:15
วาระการประชุม ZOOM เรื่อง Covid-19
ประธานการประชุม ศูนย์คุณภาพ
จำนวนผู้เข้าประชุม 10
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
ผู้ขอใช้ คุณ สุประวีณ์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ