รายละเอียดการจอง

บุษราคัม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 16 ก.ย. 63 เวลา 08:00
ถึงวันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 16:30
อนุมัติ

14/09/2563 เวลา 08:52:40

เลขที่ใบจอง 14/9/63 วันที่เวลา 14 กันยายน 2563 เวลา 08:52
วาระการประชุม ประชุมคืนข้อมูล และ เตรียมจัดทำแผนปี 2564
ประธานการประชุม สำนักเลขา
จำนวนผู้เข้าประชุม 40
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
ผู้ขอใช้ คุณ พรศักดิ์ ใจชื้น โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • ถ่ายภาพนิ่ง  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • เครื่องดื่มอย่างเดียว(มื้อบ่าย)  [1 ]
  • เครื่องดื่มอย่างเดียว(มื้อเช้า)  [1 ]
  • อาหารกลางวัน  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ