รายละเอียดการจอง

มรกต

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.พ. 63 เวลา 12:00
ถึงวันที่ 25 ก.พ. 63 เวลา 16:30
อนุมัติ

31/01/2563 เวลา 15:15:02

เลขที่ใบจอง 31.1/1/63 วันที่เวลา 31 มกราคม 2563 เวลา 15:15
วาระการประชุม อบรมธรรมะบรรยาย
ประธานการประชุม คกก.CSR
จำนวนผู้เข้าประชุม 80
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
ผู้ขอใช้ คุณ อำนวยพร สุขพันธ์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ