รายละเอียดการจอง

มุกมณี

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 18 ก.ค. 62 เวลา 14:25
ถึงวันที่ 18 ก.ค. 62 เวลา 16:00
อนุมัติ

09/07/2562 เวลา 16:31:54

เลขที่ใบจอง 9/7/62 วันที่เวลา 09 กรกฏาคม 2562 เวลา 16:31
วาระการประชุม ประชุมทีมพิธีการ
ประธานการประชุม เภสัชกรรม
จำนวนผู้เข้าประชุม 8
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
ผู้ขอใช้ คุณ สมจินต์ มากพา โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ