รายละเอียดการจอง

บุษราคัม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 18 ก.ค. 62 เวลา 08:30
ถึงวันที่ 18 ก.ค. 62 เวลา 16:30
อนุมัติ

28/06/2562 เวลา 14:49:31

เลขที่ใบจอง 28.2/6/62 วันที่เวลา 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:49
วาระการประชุม ประชุมติดตามงานเตรียมประชุมเจ้าหน้าที่ 100 %
ประธานการประชุม กลุ่มการพยาบาล
จำนวนผู้เข้าประชุม 50
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
ผู้ขอใช้ คุณ อำนวยพร สุขพันธ์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • อาหารกลางวัน  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อบ่าย)  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อเช้า)  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ