รายละเอียดการจอง

มรกต

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 18 มิ.ย. 62 เวลา 08:30
ถึงวันที่ 18 มิ.ย. 62 เวลา 16:30
อนุมัติ

10/06/2562 เวลา 15:42:19

เลขที่ใบจอง 10.1/6/62 วันที่เวลา 10 มิถุนายน 2562 เวลา 15:42
วาระการประชุม โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ส่งเริมกิจกรรมเด็กสูงดีสมส่วน
ประธานการประชุม เวชกรรมสังคม
จำนวนผู้เข้าประชุม 83
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ผู้ขอใช้ คุณ กัญญา ป๊อกหลง โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • เครื่องดื่มอย่างเดียว(มื้อบ่าย)  [1 ]
  • เครื่องดื่มอย่างเดียว(มื้อเช้า)  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ