รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 14 มิ.ย. 62 เวลา 08:00
ถึงวันที่ 14 มิ.ย. 62 เวลา 17:00
อนุมัติ

10/06/2562 เวลา 15:35:17

เลขที่ใบจอง 10/6/62 วันที่เวลา 10 มิถุนายน 2562 เวลา 15:35
วาระการประชุม ตรวจประเมิน HA
ประธานการประชุม ศูนย์คุณภาพ และประเมิณผล
จำนวนผู้เข้าประชุม 35
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
ผู้ขอใช้ คุณ สุประวีณ์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ