รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 18 มิ.ย. 62 เวลา 08:30
ถึงวันที่ 18 มิ.ย. 62 เวลา 12:00
ยกเลิก

07/06/2562 เวลา 15:48:08

เลขที่ใบจอง 7.2/6/62 วันที่เวลา 07 มิถุนายน 2562 เวลา 15:48
วาระการประชุม การตรวจประเมิณคุณภาพพยาบาลภายในโรงพยาบาล
ประธานการประชุม กลุ่มการพยาบาล
จำนวนผู้เข้าประชุม 30
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
ผู้ขอใช้ คุณ อำนวยพร สุขพันธ์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ