รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 19 มิ.ย. 62 เวลา 09:00
ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 62 เวลา 16:30
ยกเลิก

06/06/2562 เวลา 15:49:53

เลขที่ใบจอง 6.8/6/62 วันที่เวลา 06 มิถุนายน 2562 เวลา 15:49
วาระการประชุม ปรุะชุม
ประธานการประชุม ประสาน cup
จำนวนผู้เข้าประชุม 30
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
ผู้ขอใช้ คุณ สมจินต์ มากพา โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ