รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 18 มิ.ย. 62 เวลา 13:30
ถึงวันที่ 18 มิ.ย. 62 เวลา 16:00
อนุมัติ

06/06/2562 เวลา 15:38:15

เลขที่ใบจอง 6.4/6/62 วันที่เวลา 06 มิถุนายน 2562 เวลา 15:38
วาระการประชุม Cops IT. เรื่อง"googie drive"
ประธานการประชุม คกก.KM
จำนวนผู้เข้าประชุม 20
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานรังสีวินิจฉัย X-Ray
ผู้ขอใช้ คุณ มิ่งขัวญ วรรณโภชน์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ