รายละเอียดการจอง

บุษราคัม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 27 พ.ค. 62 เวลา 09:00
ถึงวันที่ 27 พ.ค. 62 เวลา 16:30
อนุมัติ

15/05/2562 เวลา 15:16:43

เลขที่ใบจอง 15.2/5/62 วันที่เวลา 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:16
วาระการประชุม ประชุม R2R
ประธานการประชุม ประสาน cup
จำนวนผู้เข้าประชุม 20
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
ผู้ขอใช้ คุณ สมจินต์ มากพา โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ