รายละเอียดการจอง

มรกต

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 21 พ.ค. 62 เวลา 08:00
ถึงวันที่ 21 พ.ค. 62 เวลา 13:00
อนุมัติ

15/05/2562 เวลา 15:07:19

เลขที่ใบจอง 15/5/62 วันที่เวลา 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:07
วาระการประชุม อบรมโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อ
ประธานการประชุม ตึกผู็ป่วยนอก
จำนวนผู้เข้าประชุม 100
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
ผู้ขอใช้ คุณ หฤหรรษ พิมพ์เมือง โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • ถ่ายภาพนิ่ง  [1 ]
  • อาหารกลางวัน  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อเช้า)  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ