รายละเอียดการจอง

อื่นๆ(นอกสถานที่)

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.พ. 62 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 25 ก.พ. 62 เวลา 16:00
อนุมัติ

07/02/2562 เวลา 16:14:39

เลขที่ใบจอง 7/3/62 วันที่เวลา 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:14
วาระการประชุม ประชุมวิชาการประจำเดือน
ประธานการประชุม ทันตกรรม
จำนวนผู้เข้าประชุม 14
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ผู้ขอใช้ คุณ ชวนพิศ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ