รายละเอียดการจอง

มรกต

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 12 ก.พ. 62 เวลา 18:00
ถึงวันที่ 12 ก.พ. 62 เวลา 20:30
อนุมัติ

18/01/2562 เวลา 16:14:14

เลขที่ใบจอง 18.7/1/62 วันที่เวลา 18 มกราคม 2562 เวลา 16:14
วาระการประชุม ประชุมสรุปผลจากการซ้อมแผนอัคคีภัย
ประธานการประชุม คกก.อัคคีภัย
จำนวนผู้เข้าประชุม 350
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ผู้ขอใช้ คุณ อธิศนันท์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ