รายละเอียดการจอง

มรกต

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 12 ก.พ. 62 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 12 ก.พ. 62 เวลา 16:00
อนุมัติ

18/01/2562 เวลา 16:10:36

เลขที่ใบจอง 18.6/1/62 วันที่เวลา 18 มกราคม 2562 เวลา 16:10
วาระการประชุม ซอมแผนอัคคีภัยบนโต๊ะ
ประธานการประชุม คคก อํคคีภัย
จำนวนผู้เข้าประชุม 70
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ผู้ขอใช้ คุณ อธิศนันท์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อบ่าย)  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ