รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 21 ม.ค. 62 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 21 ม.ค. 62 เวลา 16:30
อนุมัติ

09/01/2562 เวลา 16:29:42

เลขที่ใบจอง 9/5/62 วันที่เวลา 09 มกราคม 2562 เวลา 16:29
วาระการประชุม ทบทวน RISKสำคัญ
ประธานการประชุม ศูนย์คุณภาพ และประเมิณผล
จำนวนผู้เข้าประชุม 35
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
ผู้ขอใช้ คุณ วราพร ยศสุนทร โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ