รายละเอียดการจอง

มุกมณี

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 15 ม.ค. 62 เวลา 14:00
ถึงวันที่ 15 ม.ค. 62 เวลา 16:00
อนุมัติ

09/01/2562 เวลา 16:18:48

เลขที่ใบจอง 9/3/62 วันที่เวลา 09 มกราคม 2562 เวลา 16:18
วาระการประชุม ประชุม คกก. HRD
ประธานการประชุม คกก HRD
จำนวนผู้เข้าประชุม 15
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
ผู้ขอใช้ คุณ ณัฐพัชร์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ