รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 17 ม.ค. 62 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 17 ม.ค. 62 เวลา 16:30
อนุมัติ

03/01/2562 เวลา 16:35:45

เลขที่ใบจอง 3/2/62 วันที่เวลา 03 มกราคม 2562 เวลา 16:35
วาระการประชุม ประสาน CUP
ประธานการประชุม ประสาน cup
จำนวนผู้เข้าประชุม 40
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ