รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 16 พ.ย. 61 เวลา 09:00
ถึงวันที่ 16 พ.ย. 61 เวลา 12:00
อนุมัติ

14/11/2561 เวลา 08:47:38

เลขที่ใบจอง 123/61 วันที่เวลา 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:47
วาระการประชุม ติดตามงาน
ประธานการประชุม ศูนย์คุณภาพ และประเมิณผล
จำนวนผู้เข้าประชุม 35
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ