รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 25 ม.ค. 61 เวลา 09:00
ถึงวันที่ 25 ม.ค. 61 เวลา 16:30
อนุมัติ

05/01/2561 เวลา 15:08:04

เลขที่ใบจอง 4.3 วันที่เวลา 05 มกราคม 2561 เวลา 15:08
วาระการประชุม จัดทำแผนปี 2561
ประธานการประชุม ฝ่ายแผนงานและประเมิณผล
จำนวนผู้เข้าประชุม 40
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
ผู้ขอใช้ คุณ วราพร ยศสุนทร โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ คอมพิวเตอร์ Notebook,อาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อบ่าย),อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อเช้า),เครื่องฉาย Projector,เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer,ไมค์ลอย Wireless Microphone
เพิ่มเติม มีงบประมาร
ไฟล์ประกอบ