สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
อนุมัติ10/6116 ม.ค. 61 (10:00)
16 ม.ค. 61 (16:30)
มุกมณี
ประชุมสำนักเลขา
แสดง
อนุมัติ11/6116 ม.ค. 61 (13:00)
16 ม.ค. 61 (17:00)
เพชรงาม
จัดทำแผน รพร.
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 2 รายการ