สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
อนุมัติ100/6120 ก.ย. 61 (08:30)
21 ก.ย. 61 (16:30)
บุษราคัม
CPR
แสดง
อนุมัติ102/6120 ก.ย. 61 (08:30)
21 ก.ย. 61 (16:30)
เพชรงาม
CPR
แสดง
อนุมัติ93.21/6120 ก.ย. 61 (14:00)
20 ก.ย. 61 (16:00)
มุกมณี
ประชุม คกก สนง.เลขา
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 3 รายการ