ปฏิทินการใช้ห้อง

เมษายน 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1
มีรายการจอง
 
2 3 4
มีรายการจอง
 
5 6
วันจักรี
7 8 9
มีรายการจอง
 
10
มีรายการจอง
 
11
มีรายการจอง
 
12 13
วันสงกรานต์
14
วันสงกรานต์
15
วันสงกรานต์
16 17 18
มีรายการจอง
 
19 20
21 22 23 24 25 26 27
มีรายการจอง
 
28 29
มีรายการจอง
 
30
มีรายการจอง
 
       

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

เพชรงาม

อนุมัติ29/03/2562 เวลา 15:29:44
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ สุวัฒนา โฉมศิริ   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม รับการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน(คปสอ)
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ03/04/2562 เวลา 10:21:38
วันที่ใช้ห้อง 04 เม.ย. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   04 เม.ย. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ สมจินต์ มากพา   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม ประชุมเตรียมงาน RDU
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ29/03/2562 เวลา 15:36:06
วันที่ใช้ห้อง 09 เม.ย. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   09 เม.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ สุวัฒนา โฉมศิริ   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยบาล
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ29/03/2562 เวลา 16:04:32
วันที่ใช้ห้อง 10 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 เม.ย. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ พรรวรท บุญศณ๊   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม อบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประครอง
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ29/03/2562 เวลา 15:46:30
วันที่ใช้ห้อง 11 เม.ย. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   11 เม.ย. 62 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ คุณ สมจินต์ มากพา   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม ประชุม CUP board
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ04/04/2562 เวลา 11:16:54
วันที่ใช้ห้อง 11 เม.ย. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   11 เม.ย. 62 เวลา 13:30
ผู้ขอใช้ คุณ เสาวรี หวังประเสริฐ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู็การประเมินตนเองตามเกณฑ์ตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(LTC)
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ03/04/2562 เวลา 10:36:47
วันที่ใช้ห้อง 18 เม.ย. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   18 เม.ย. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ สมจินต์ มากพา   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม ประเมิณผลงาน 6 เดือน CUP
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ29/03/2562 เวลา 15:55:27
วันที่ใช้ห้อง 27 เม.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   27 เม.ย. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ สมจินต์ มากพา   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม ประชุมวิชาการ RDU
รายละเอียด

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ29/03/2562 เวลา 15:39:18
วันที่ใช้ห้อง 29 เม.ย. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   29 เม.ย. 62 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ คุณ ชวนพิศ อภิสิทธิ์วิทยา   สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมวิชาการประจำเดือน
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ03/04/2562 เวลา 10:43:34
วันที่ใช้ห้อง 30 เม.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   30 เม.ย. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ สมจินต์ มากพา   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม ประชุมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ(PCC) และการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง(IMC)
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 10 รายการ