ปฏิทินการใช้ห้อง

มีนาคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1
มีรายการจอง
 
2
3 4 5
มีรายการจอง
 
6 7
มีรายการจอง
 
8 9
10 11
มีรายการจอง
 
12 13 14 15
มีรายการจอง
 
16
17 18 19 20 21
มีรายการจอง
 
22
มีรายการจอง
 
23
24 25
มีรายการจอง
 
26
มีรายการจอง
 
27 28 29 30
31            

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

เพชรงาม

อนุมัติ28/02/2562 เวลา 15:11:47
วันที่ใช้ห้อง 01 มี.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   01 มี.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ ผจงจิตร แก้วเวชวงค์   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ทบทวน Case แบบ TIme Line
รายละเอียด

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ04/03/2562 เวลา 14:42:13
วันที่ใช้ห้อง 05 มี.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 มี.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ วิมลรัตน์ ฉัตรศรีวงศ์   สำหรับแผนก งานสูติกรรม
วาระการประชุม ประชุมวิชาการประจำเดือน
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ06/03/2562 เวลา 15:11:25
วันที่ใช้ห้อง 07 มี.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 มี.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ อำนวยพร สุขพันธ์   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ชี้แจ้งแนวทางพิจารณาความดีความชอบ
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ28/02/2562 เวลา 15:15:28
วันที่ใช้ห้อง 11 มี.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   11 มี.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ รัฐสิทะฺ์ อุ่นเจริญ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม ประชุมวิชาการประจำปี เรื่องการควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ28/02/2562 เวลา 15:37:52
วันที่ใช้ห้อง 15 มี.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   15 มี.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ อรวรรณ มอญขาม   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม ประชุมชี้แจงเกณฑ์การพัฒนาและยกระดับตลาดสดนำื้อประเภทที่2 (ตลาดนัด) ปี2562
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ20/03/2562 เวลา 10:50:53
วันที่ใช้ห้อง 21 มี.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   21 มี.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณ สมจินต์ มากพา   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม ประชุมสำนักเลขา
รายละเอียด

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ20/03/2562 เวลา 10:59:48
วันที่ใช้ห้อง 22 มี.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   22 มี.ค. 62 เวลา 15:25
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม จัดกิจกรรมคลินิกผู้สูงอายุ แลัศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
รายละเอียด

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ06/03/2562 เวลา 15:06:17
วันที่ใช้ห้อง 25 มี.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   25 มี.ค. 62 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นาง ชวนพิศ อภิสิทธฺ์วิทยา   สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมวิชาการประจำเดือน
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ20/03/2562 เวลา 10:56:08
วันที่ใช้ห้อง 26 มี.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   26 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณ รัชดา เพ็ญศรี   สำหรับแผนก ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข
วาระการประชุม เกณฑ์การประเมิณงาน IC และ LAb สำหรับงาน รพ.สต.ติดดาว ประจำปี 2562
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 9 รายการ