ปฏิทินการใช้ห้อง

มีนาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5
มีรายการจอง
 
6
มีรายการจอง
 
7
มีรายการจอง
 
8 9
มีรายการจอง
 
10
11 12 13 14 15
มีรายการจอง
 
16 17
18 19
มีรายการจอง
 
20 21 22 23 24
25 26
มีรายการจอง
 
27 28 29 30 31

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

บุษราคัม

อนุมัติ23/02/2561 เวลา 13:59:07
วันที่ใช้ห้อง 05 มี.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 มี.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ทพญ. ภาวิวัลย์   สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
วาระการประชุม อบรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพปากเด็กปฐมวัย
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ27/02/2561 เวลา 14:13:45
วันที่ใช้ห้อง 05 มี.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 มี.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณ วราพร ยศสุนทร   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ศึกษาดูงานโรงพยาบาลสะบ้าย้อย
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ27/02/2561 เวลา 14:11:32
วันที่ใช้ห้อง 05 มี.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 มี.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ วราพร ยศสุนทร   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม จัดทำแผนปี 2561
รายละเอียด

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ06/03/2561 เวลา 12:05:08
วันที่ใช้ห้อง 06 มี.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 มี.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณ ชวนพิศ   สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมวิชาการประจำเดือน
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ27/02/2561 เวลา 14:08:41
วันที่ใช้ห้อง 06 มี.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   06 มี.ค. 61 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ คุณ วราพร ยศสุนทร   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม จัดทำแผนปี 2561
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ06/03/2561 เวลา 12:00:03
วันที่ใช้ห้อง 07 มี.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   07 มี.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณ พัชราพร พิจิตรศิริ   สำหรับแผนก งานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม ประชุมชมรมแพทย์แผนไทย อ.ตะพานหิน
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ06/03/2561 เวลา 12:03:28
วันที่ใช้ห้อง 09 มี.ค. 61 เวลา 14:30   ถึงวันที่   09 มี.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ อธิศนันท์    สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม ประชุม คกก.อัคคีภัย
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ15/03/2561 เวลา 11:07:43
วันที่ใช้ห้อง 15 มี.ค. 61 เวลา 11:00   ถึงวันที่   15 มี.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ เสาวรี หวังประเสริฐ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม ประชุม MCH
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ15/03/2561 เวลา 11:05:19
วันที่ใช้ห้อง 15 มี.ค. 61 เวลา 13:30   ถึงวันที่   15 มี.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ ภาวิน๊ ตั้งปัญญาวงค์   สำหรับแผนก งานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการ IC
รายละเอียด

มรกต

อยู่ระหว่างทำรายการจอง
วันที่ใช้ห้อง 19 มี.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 มี.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายณัฐพงศ์ เครือเทศ   สำหรับแผนก งานคอมพิวเตอร์
วาระการประชุม
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 12 รายการ