ปฏิทินการใช้ห้อง

กรกฎาคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1
วันหยุดครึ่งปีธนาคาร
มีรายการจอง
 
2
มีรายการจอง
 
3
มีรายการจอง
 
4
มีรายการจอง
 
5 6
7 8
มีรายการจอง
 
9
มีรายการจอง
 
10
มีรายการจอง
 
11 12 13
14 15 16 17 18
มีรายการจอง
 
19 20
21 22
มีรายการจอง
 
23 24 25 26 27
28 29 30 31
มีรายการจอง
 
     

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

บุษราคัม

อนุมัติ27/06/2562 เวลา 11:55:56
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 ก.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม การทำวิจัย
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ28/06/2562 เวลา 14:43:29
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ก.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ อำนวยพร สุขพันธ์   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ประชุมติดตามงานเตรียมประชุมเจ้าหน้าที่ 100 %
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ27/06/2562 เวลา 12:00:02
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุุณ อรวรรณ มอญขาม   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม ประชุมโครงการหนูน้อยมือสอาดปราศจากโรค มือ เท้า ปาก ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ03/07/2562 เวลา 14:55:56
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 ก.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ วิมลรัตน์ ฉัตรศรีวงศ์   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ประชุมวิชาการประจำเดือน
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ28/06/2562 เวลา 14:57:06
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   08 ก.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ อรวรรณ มอญขาม   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม อบรมแกนนำการล้างมือ."กิจกรรมพี่สอนน้อง"
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ05/07/2562 เวลา 15:50:40
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.ค. 62 เวลา 14:30   ถึงวันที่   08 ก.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ รัฐสิทธิ์ อุ่นเจริญ   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ประชุม คกก. HRD
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ28/06/2562 เวลา 14:47:01
วันที่ใช้ห้อง 09 ก.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ก.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ อำนวยพร สุขพันธ์   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มการพยาบาล
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ05/07/2562 เวลา 11:51:04
วันที่ใช้ห้อง 09 ก.ค. 62 เวลา 14:30   ถึงวันที่   09 ก.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ บุญเลิศ สุขสงค์   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม เตรียมแผนงานเทอดพระเกียรต์ ร.ที่10
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ27/06/2562 เวลา 11:51:12
วันที่ใช้ห้อง 10 ก.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   10 ก.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ อารีย์วรรณ์ มีลาภ   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม สหกรณ์สัญจร ณ. รพร.ตะพานหิน
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ28/06/2562 เวลา 14:49:31
วันที่ใช้ห้อง 18 ก.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   18 ก.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ อำนวยพร สุขพันธ์   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ประชุมติดตามงานเตรียมประชุมเจ้าหน้าที่ 100 %
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 13 รายการ