หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ (2019-12-17 18:10:13) EB .๓ ตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่กับการจัดซื้อจั.pdf