1.บันทึกข้อมูลลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเลิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 (2021-03-14 16:00:36) EB 24-1.pdf