สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (เดือนพฤศจิกายน 2563) (2020-12-22 10:22:16) EB - 5 2.2.pdf