หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (2020-06-09 22:18:12) EB3.2.1.pdf