หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (2020-06-09 22:14:57) EB3.1.pdf