ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2564

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)


.png
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญตามสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

Date วันที่ เรื่อง
2021-01-21 12:08:26 21 ม.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)