ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563)


unnamed (2).png
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

Date วันที่ เรื่อง
2020-07-21 10:21:10 21 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563)