ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA 2563

เลือกปีงบประมาณ 2563 | 2564

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน โทรศัพท์ : 056-621355

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (1)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (85)

ประกาศล่าสุด


1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
เผยแพร่ : 15 มี.ค. 2564 23.42 น. EB21 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
เผยแพร่ : 15 มี.ค. 2564 23.40 น. EB9 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
เผยแพร่ : 15 มี.ค. 2564 23.38 น. EB20 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เผยแพร่ : 15 มี.ค. 2564 23.36 น. EB19 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
เผยแพร่ : 15 มี.ค. 2564 23.35 น. EB19 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การติดต่อ

ที่อยู่

เลขที่ 1 ซอย 9 ถนนชมฐีระเวช ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
(งานบริหารพัสดุ)

โทรศัพท์

056-621355 ต่อ 338

ติดต่อสอบถามทาง Line

Line ID : 0647078388