ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
โทรศัพท์ : 056-621355

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (0)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (0)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (12)

ประกาศล่าสุด


print screen จากหน้า website ของโรงพยาบาล

print screen จากหน้า website ของโรงพยาบาล
เผยแพร่ : 16 ธ.ค. 2562 10.39 น. EB4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

print screen จากหน้า website ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

print screen จากหน้า website ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เผยแพร่ : 16 ธ.ค. 2562 10.38 น. EB3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

print screen จากหน้า website ของโรงพยาบาล

print screen จากหน้า website ของโรงพยาบาล
เผยแพร่ : 16 ธ.ค. 2562 10.37 น. EB3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

print screen จากหน้า website ของโรงพยาบาล

print screen จากหน้า website ของโรงพยาบาล
เผยแพร่ : 16 ธ.ค. 2562 10.36 น. EB2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ภาพหน้าจอประกาศ EB1

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ปีที่ผ่านมา)
เผยแพร่ : 16 ธ.ค. 2562 10.35 น. EB1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การติดต่อ

ที่อยู่

เลขที่ 1 ซอย 9 ถนนชมฐีระเวช ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
(งานบริหารพัสดุ)

โทรศัพท์

056-621355 ต่อ 338

ติดต่อสอบถามทาง Line

Line ID : 0647078388