ภัยร้ายใกล้ตัวคุณเจ็บหน้าอกอาจเป็นภัยเงียบของเส้นเลือดหัวใจตีบ และโรคหลอดเลือดสมองแตก ตีบตัน