ลำไส้กลืนกันในเด็กภาวะเสี่ยงทำลำไส้อุดตันและวัณโรคแฝง เชื้อแฝงเงียบ แต่อันตรายไม่ใช่เล่น