ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) รายละเอียดตามไฟล์ภาพด้านล่างนี้ ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารผู้ป่วยนอก 1 ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น